AGICOA EUROPE BRUSSELS: The Rights People

AEB is een collectieve beheersvennootschap die werd opgericht in 1984 op basis van nationale, Europese en internationale wetgeving op het vlak van auteursrecht en naburige rechten.
AEB heeft als opdracht, zowel in België als in het buitenland, de auteursrechten te innen, te beheren en te verdelen die verschuldigd zijn voor elke simultane of uitgestelde mededeling van een audiovisueel werk door tussenkomst van een distributeur die niet de omroeporganisatie is, ongeacht het door deze distributeur gebruikte procedure en de omstandigheid dat het procйdй al dan niet technisch gebruik van een platform inhoudt.

AEB maakt deel uit van de Internationale vereniging AGICOA met hoofdkantoor in Genève.
AEB is een cooperatieve vennootschap.
Meer informatie over de juridische structuur en het bestuur van de vennootschap is terug te vinden in de statuten van de vennootschap.
AEB heeft geen filialen en heeft geen participaties in andere vennootschappen.