AGICOA EUROPE BRUSSELS: Hoe werkt het?

De door AGICOA Europe Brussels beheerde rechten maken deel uit van de exclusieve rechten van mededeling aan het publiek van audiovisuele werken. Hieronder vallen onder andere de doorgifterechten en de mededeling aan het publiek via directe injectie die onder de toepassing van een verplicht collectief beheer vallen.
Sinds 2002 nadat de collectieve overeenkomsten tussen de Belgische kabelmaatschappijen, de omroeporganisaties en de collectieve beheersvennootschappen werden opgezegd heeft de vennootschap rechtstreeks met de Belgische kabelmaatschappijen en dienstenverdelers overeenkomsten afgesloten. Als collectieve beheersvennootschap valt AGICOA Europe Brussels onder de controle van de Controledienst van collectieve beheersvennootschappen.
De standaardtarieven van de vennootschap werden neergelegd bij de controledienst. Deze standaardtarieven worden uiteraard aangepast aan de evolutie van de prijsindex, de recente marktontwikkelingen en de diensten die worden aangeboden door de dienstenverdelers die een licentie nodig hebben van AGICOA Europe Brussels om hun diensten te kunnen aanbieden.
De vennootschap kan niet discriminerend optreden ten opzichte van de verschillende dienstenverdelers. Bij de onderhandelingen tussen de vennootschap en de dienstenverdelers dient er echter rekening gehouden te worden met de omvang en de waarde van de in licentie gegeven portefeuille alsook de specifieke kenmerken van de dienstenverdeler. Hierbij wordt altijd naar een evenwicht gezocht tussen de waarde van de werken/ in licentie gegeven rechten en de marktprijs waartegen de diensten door de dienstenverdeler worden aangeboden.
De licenties die worden verleend zijn niet-exclusief.